wareber

linkoverzicht.be

Erik Derycke

Stemmen gaan op om Erik Derycke de titel toe te kennen van 'ereburger' (zie ook weblog juni 2005). Het voorstel komt van raadslid Jan Fonteyne, zijn voormalige compagnon in het Waregemse advocatenkantoor, en SPa-raadslid Mario Verhellen. Probleem is dat de titel enkele decennia geleden werd voorbehouden voor Waregemnaars, die de stad niet (meer) bewonen en zich manifesteren als ambassadeurs van Waregem. Voor Erik Derycke geldt alleen de tweede voorwaarde. Wareber is geen voorstander om de voorwaarden te wijzigen ten behoeve van één persoon, al zijn diens verdiensten ook bijzonder groot.Op deze linkpagina kunt u al merken dat er nog genoeg mogelijk kandidaat-ereburgers zijn en ook daarvoor moet de wijziging niet doorgevoerd worden. Er is wel dringend nood aan een titel om inwoners te bekronen en dan niet alleen Erik Derycke, maar bijvoorbeeld ook Luc Verbeke (zorgde ervoor dat Waregem de hoofdstad wordt genoemd van Frans-Vlaanderen), kunstenaar Van Gheluwe en vele anderen. Het voorstel is dan ook om hem de politieke titel 'ere-minister' of iets dergelijks te geven, een titel die hij zeker verdient.

Erik DERYCKE is bij KB van 10 augustus 2001 benoemd tot rechter in het Arbitragehof. Geboren te Waregem op 28 oktober 1949. Licentiaat in de rechten (Universiteit Gent, 1972). Advocaat (1972-2001); OCMW-raadslid (1976-1988) en gemeenteraadslid (1988-2001) te Waregem; provincieraadslid West-Vlaanderen (1978-1984); federaal volksvertegenwoordiger (1984-2001); staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid (1990); minister van Ontwikkelingssamenwerking en minister, adjunct voor Wetenschapsbeleid (1991); staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (1991-1995); minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (1995); minister van Buitenlandse Zaken (1995-1999); lid van de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa (1988-1989; 1999-2001), van de Vergadering van de Westeuropese Unie (1988-1989; 1999-2001) en van de Interparlementaire Unie (1999-2001).voorstel Jan Fonteyne

voorstel Jan Fonteyne

www.bartcaron.be/?p=348


30 jaar Nato

30 jaar Nato

www.nato.int/events/30year/home.htm


beleidsnota vredesoperaties

beleidsnota vredesoperaties

www.senate.be/magazine/1998_4/n04-16.htm


e-gazette

e-gazette

blog.seniorennet.be/wareber


landmijnen

landmijnen

www.redcross.be/nl/actueel/O970624.htm


lvb memorial day

lvb memorial day

lvb.net/item/1242


Ocalan

Ocalan

www.uitpers.be/boek_view.php?id=503


rechter Arbitragehof

rechter Arbitragehof

www.arbitrage.be/nl/voorstelling/voorstelling_inrichting_derycke.html


regering Martens VIII

regering Martens VIII

nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Martens_VIII


Rode Kruis

Rode Kruis

www.redcross.be/nl/actueel/p980206.htm


science blog

science blog

www.scienceblog.com/community/older/archives/L/1998/A/un980215.html


sympathie Koerden

sympathie Koerden

old.krg.org/news/1998/brussnews12_98.asp


verklaring Barcelona

verklaring Barcelona

www.euromedrights.net/english/barcelona-process/barcelona_declaration.html


verklaring in VN

verklaring in VN

www.diplomatie.be/newyorkun/default.asp?id=92&mnu=92


Yeltsin bezoek

Yeltsin bezoek

www.polpred.com/en/er/belgium.htm


z accreditatie

z accreditatie

www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=nl&pageid=contentPage&docId=33243


z accreditatie2

z accreditatie2

presscenter.org/archive/20040130/103552/?lang=nl


z accreditatie3

z accreditatie3

www.ond.vlaanderen.be/berichten/2003pers/Vlaamse_leden_NVAO_05dec.htm


zomer2002

zomer2002

www.gva.be/dossiers/-z/zomer/watiser7.asp
(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.