wareber

linkoverzicht.be

Herbergen Desselgem

Een interessant heemkundig onderwerp, waar ieder kan aan meewerken is de studie van de Desselgemse herbergen. Oudere Desselgemnaars kunnen vertellen over tientallen herbergen in Desselgem. Archiefstukken kunnen bevestigen dat er bijvoorbeeld in 1914 bij het begin van de eerste wereldoorlog niet minder dan 81 herberben waren in Desselgem. Heel wat informatie en interessante anekdoten over het Desselgemse herbergleven van weleer dreigen verloren te gaan, daar de overlevering door familiale vertellingen rond de haard al een hele tijd in ongebruik is geraakt. Misschien kunnen dergelijke vertellingen aan de toog aanleiding geven tot een nieuw gebruik : de reconstructie van het oude herbergleven in Dessegem. Mogen we voorstellen dat in elke Desselgemse herberg een soort verslagboek wordt aangelegd met verhalen en informatie over het Desselgemse herbergleven van vroeger. Een inleidende nota met een inventaris van vroegere herbergnamen in Desselgem kunnen hierbij helpen. Wie herinnert zich deze en eventueel andere namen nog of weet waar de herbergen precies waren gelegen? Wie waren de uitbaters en voor wat waren deze drankhuizen bekend (verenigingen, caféspelen, enz.).? Alle informatie kan helpen. De oudste Desselgemse herbergen situeerden zich in het centrum aan het kruispunt van de oude Romeinse Heirweg met de verbinding tussen Meierie of kerk naar het Munkenhof. Reeds in de 15de eeuw deed de afspanning “Het Schip” (voorloper van café Gemeentehuis) dienst als schepenhuis of wethuis. De afspanning was in de 13de eeuw al bekend als het huis of smidse van Wouter de Smet. Uit het speurwerk van de Beverse heemkundigen Michel Debrouwere en Etienne Ducatteeuw weten we ook dat in de 15de eeuw op de zuid-westelijke hoek een nieuwe smidse met de herberg “De Croone” werd gebouwd en op de hoek met de huidige Ooigemstraat kwam dan “De Sleutele”. Documenten van de Kasselrij Kortrijk uit de 18e eeuw leren ons dat Desselgem toen acht herbergen telde. Uit het dossierstuk 6173 van het zogenaamde fonds bruine pakken op het rijksarchief in Kortrijk vernemen we ook de benaming van de Desselgemse herbergen anno 1779. Het waren Het Schip (schepenhuis), Den Sleutel, Het Pannenhuys, De Sterre, Het Beenhuys, Ste-Huybrecht, De Blauwe Croone en Den Cnock. Hier een voorlopige inventaris van herbergnamen in Desselgem. (elke suggestie voor aanvulling is uiteraard welkom)


De Toekomst Desselgem

herberg, weegbrug

users.skynet.be/weegbrug/


Herbergen Desselgem

 Geschiedenis Herbergen Desselgem

www.desselgem.net/sitedn/nnieuws/nieuws65.html(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.