wareber

linkoverzicht.be

roten in Golden River

Het roten van het vlas in de ‘Golden River’ Er wordt algemeen aangenomen dat de vlasteelt en vlasbewerking al sedert 2500 jaar vóór onze tijdrekening ononderbroken aanwezig is in Vlaanderen. De vroegtijdige intense vlasteelt wordt zelfs taalkundig uitgedrukt in de benaming van België, die zou ontstaan zijn uit het Keltische woord voor vlas : belc’h. Het verband van het vlas met de Leie is daarentegen een eerder recent fenomeen. Pas vanaf 1430 (Algemeen Statuut Linnenindustrie) kreeg de vlasteelt enig belang in de Leiestreek tussen Sint-Eloois-Vijve en Menen, al speelde de Leie als rivier nog geen enkele rol. Wel zijn er notities van aanwezigheid op de Leiemeersen. Het was uiteindelijk de Franse Revolutie die de gouden tijd voor de vlasboeren langs de Leie inluidde. Een belangrijke maatregel daarbij was het opheffen van het rootverbod in de Leie. Een andere troef was de technische superioriteit van de bewerking van het vlas. Toen vanaf 1829 de Engelse kopers op de Kortrijkse vlasmarkt verschenen, waren ze meteen gewonnen voor het wit-gerote Leievlas. Het zou de kiem worden voor de enorme reputatie van het Leievlas, waaraan onze streek uiteindelijk zijn welstand heeft geput. De Leie werd door de Engelsen om zijn speciale rootkwaliteiten de “Golden River” genoemd, een embleem dat eigenlijk ook de verdienste was van zijn werkkracht. Uit de vele familiebedrijven en zijn vlassers groeiden ondernemers en dynamische werkkrachten, die de Leiestreek ook na de teloorgang van de vlasnijverheid terug opbouwden tot het “Texas van Vlaanderen”. De Leie bleef decennialang het geheim van zijn wonderlijke rootkwaliteiten bewaren. het Leievlas viel buiten elke concurrentie. Toch bleek een verklaring voor het fenomeen achteraf niet zo ver te zoeken. Vooreerst was het trage debiet van de rivier van groot belang. Te sterke stroming spoelt de aan het werk zijnde rootbacteriën weg en woelt bodemvuil los dat het vlas verontreinigt. Trage stroming zorgt beter dan stilstaand water voor de tijdige afvoer van de remmende afbraakstoffen. Daarenboven was het water van de Leie arm aan kalk, die de vlasvezel hard zou maken, en aan ijzer, dat er roestvlekken kon op afzetten. Het feit ook dat zo veelvoudig geroot werd tijdens het seizoen, zorgde voor een massale aanwezigheid van de zo nodige bacteriën en dus voor een optimale roting. Een sterk onderschatte factor was de inbreng van de Leievlassers. Zij waren de meest ervaren en bedreven vakkundigen, die dank zij een eeuwenoude traditie van zoeken en inzet om kwaliteitsproducten af te leveren, niet alleen met kennis en bezorgdheid, maar met liefde hun vlas behandelden. Bij de eeuwwisseling telde de regio zowat 12.000 ervaren vlasbewerkers. Hier lag dus ook een groot deel van het rootgeheim aan de Leie. Na de teleurgang van het Leieroten kon de reputatie van de Leiestreek stand houden. Door het warmwaterroten in betonnen bakken, dat vanaf 1930 vrij algemeen werd, verloor de streek wel zijn monopolie. Bij deze rootwijze werd geen Leiewater meer gebruikt. In 1942 was het Leieroten volledig vervangen door het kunstmatig roten en in 1943 werd het tenslotte definitief verboden. Een belangrijke klap voor het Leieroten was de fatale vloed van 1 mei 1925.

beeldbank WVL

beeldbank WVL

www.beeldbankwest-vlaanderen.be/toen/index.php?option=com_memorix&Itemid=31&task=result&searchplugin=collection&CollectionID=tonen_Vlas&cp=26


forum Natuur

forum Natuur

natuur-forum.be/topic.asp?TOPIC_ID=1077&whichpage=64


Gavergids

Gavergids

www.geocities.com/gavergids/varia/index.html


verslag 1884

verslag 1884

www.geocities.com/gavergids/documenten/index.html


Vlasroterijen Jaycees

Vlasroterijen Jaycees

www.vlasroterij.be/(C) Jouwpagina.nl - Link aanvragen? Vragen? Opmerkingen? Contacteer deze beheerder.